ขอแสดงความยินดีกับศาสตราภิชาน ดร. ทนง พิทยะ นักเรียนเก่าญี่ปุ่น สมาชิกของสมาคมฯ

0
420

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราภิชาน ดร. ทนง พิทยะ นักเรียนเก่าญี่ปุ่น สมาชิกของสมาคมฯ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว นักเรียนเก่าญี่ปุ่น สมาชิกของสมาคมฯ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนาสังคม) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here