ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการบริหาร ด้านส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์กรของสมาคมฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น“คนดีศรีมหิดล”

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here