ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

0
488

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับเลือกเป็น

นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 จากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน” จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562


Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here