ท่องเที่ยว Aomori เมืองแห่งเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว

0
77

เมื่อวันที่ 8 – 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายท่องเที่ยวและกีฬาของสมาคมฯ ได้พาสมาชิกและบุคคลทั่วไปท่องเที่ยวเมือง Aomori ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางไปชมสวน Apple และทำกิจกรรมอื่นๆ มากมาย

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here