ประชาสัมพันธ์ ถึงสมาชิก ส.น.ญ.

0
170

สมาชิกส.น.ญ. หรือ ญาติมิตร ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ผิวหนัง

ติดต่อ Call Ceter1422  กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข รับให้คำปรึกษา หรือมีความประสงค์จะเข้ารับการรักษา ติดต่อ สถานบำบัดโรคผิวหนัง วัดมกุฏกษัตริย์ สถาบันราชประชาสมาสัย  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.30-11.30 น.  โดย นายแพทย์ประเสริฐ สัมปุณณะโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม  สาขาอายุรกรรม ท่านเป็นสมาชิกส.น.ญ. ประจำอยู่ ทั้ง 2 แห่ง ให้คำปรึกษาฟรีค่ะ

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here