ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

0
1533

อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ (DEng, Tokyo Institute of Technology)
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิก ส.น.ญ. นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ด้านการเรียนการสอนประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
โดยมี รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 105 ปี

 

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here