เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พ.ต.อ.โกสุม บูรณดิลก

0
985


สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

พ.ต.อ. โกสุม บูรณดิลก ร่วมกับ
โรงแรมดุสิตธานี ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร ศาลา 5/1
เวลาสวดพระอภิธรรม 18:30 น.

 

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here