โครงการ Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018

0
540

ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ กรรมการบริหาร ด้านการต่างประเทศ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการ Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018
น.ส.ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ดูแล
นายภวัต พิเชฐสินธุ์ โรงเรียนอำนวยศิลป์
น.ส.ชิดตะวัน มะรอเซะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก

ซึ่งมีกิจกรรม “การส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองของเยาวชนผ่านกิจกรรมเชิงประสบการณ์” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเดินทางระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2562
ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ทำความรู้จักและเข้าใจประเทศญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ ได้เรียนรู้ความเป็นอยู่และการศึกษา การเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับเยาวชนญี่ปุ่นรวมทั้งประเทศที่เข้าร่วม (Cambodia, Laos, Myanmar, The Philippines, Thailand, and Vietnam) และการพัฒนาความเป็นผู้นำของบุคคลในรุ่นต่อไป (ทั้งนี้เน้นกิจกรรมทางวิชาการมากกว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here