ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่1 ประจำปี2562

0
7803

ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

โดยรายละเอียดมีดังนี้
– ตอบรับปฐมนิเทศฯ และคุมสอบ ภายในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
– ปฐมนิเทศฯ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
– คุมสอบ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดจดหมายตอบรับผู้คุมสอบและประกาศรายชื่อผู้คุมสอบได้ตามข้างล่างนี้

**จดหมายตอบรับผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ปี 2562**

**ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบ

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here