ศิษย์เก่าญี่ปุ่นดีเด่น ประจำปี 2558

0
673

ศิษย์เก่าญี่ปุ่นดีเด่นของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559

 1. ศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา  อังสุภานิช
  ความสำเร็จในด้านวิชาการ หรือนวัตกรรม
 2. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
  ความสำเร็จในด้านวิชาการ หรือนวัตกรรม
 3. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
  ความสำเร็จในด้านสังคม อุทิศตนเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
 4. ดร.ธาริษา วัฒนเกส
  ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน
 5. นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
  ความสำเร็จในด้านศิลปะวัฒนธรรม
 6. นายสุเทพ วงศ์กำแหง
  ความสำเร็จในด้านศิลปะวัฒนธรรม
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here