ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ N.I.Y.E. Youth Exchange Project 2018

0
1115

จากการคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง 13-16 ปี และผู้ดูแลนักเรียน (Attendant) เพื่อร่วมโครงการ Junior High School Students in ASEAN Member Countries for Youth Exchange Project ของ The National Institute for Youth Education (N.I.Y.E.) ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 19-27 พ.ย. 2561) ณ Gifu Prefecture ในวันที่ 21 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับการคัดเลือกดังต่อไปนี้

เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ:

  1. ด.ญ.สาริศา อุรุพงศา
  2. ด.ญ.ภิญญดา มากสอน
  3. ด.ญ.อลิน เมธเศรษฐ
  4. ด.ญ.ณฐมน มลิวัลย์
  5. ด.ช.พรรณวัชร สุวณิชสกุล
  6. ด.ช.พงษ์กมล แซ่คู

 

ผู้ดูแลนักเรียน (Attendant):
น.ส.วิภาดา สาครสถิตย์

 

 

 

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here