ขอแสดงความยินดี กับ คุณ พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์

0
870

ขอแสดงความยินดี กับ คุณ พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ สมาชิก ส.น.ญ. ศิษย์เก่า ม. เคโอ
นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 แต่งตั้ง ให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับ 10

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here