สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิไล รังสาดทอง

0
747

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิไล รังสาดทอง สมาชิกของสมาคมฯ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here