ประชุมเรื่อง โครงการ Educational Travel

0
267

คุณศุภชัย โตภิบูล เลขาธิการตลอดจนกรรมการบริหารและผู้จัดการสมาคมฯ ประชุมร่วมกับ Mr.Eigo ONUMA  ผู้บริหาร JNTO และคุณศิริพร บัณฑิตย์จิรกุล ผู้จัดการฝ่าย Marketing

เรื่องโครงการ Educational Travel ในประเทศญี่ปุ่น  ณ โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สาขาจามจุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here