Saturday, July 20, 2024
<
HomeEducationsเปิดรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

เปิดรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

การสมัคร EJU. ทางไปรษณีย์  (วันที่ 5 ก.ค. – 30 ก.ค. 2564 )
(สอบวันอาทิตย์ที่  14 พฤศจิกายน 2564)

วิธีการสมัครสอบ EJU ทางไปรษณีย์ปฏิบัติดังนี้

 1. กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์ค่าสมัคร 439 บาท  (ค่าสมัคร 419 บาท และค่าส่งใบสมัคร  20  บาท)      

โอนเงิน  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย พหลโยธิน  เลขที่บัญชี  014-268642-9  ชื่อบัญชี  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • Download  ใบสมัครการสอบ EJU.  www.ojsat.or.th กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมส่งรูปถ่าย 3 ใบ และ  ใบโอนเงินค่าสมัคร
 • กรณีเขียนประวัติ : เขียนชื่อและที่อยู่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด สถาบันที่ศึกษาหรือจบให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์บ้าน / มือถือ/ e-mail  (ถ้า download ใบสมัครและกรอกแล้วไม่ต้องเขียนประวัติ)
 • แจ้งวิชาที่สอบ
  – 1. ภาษาญี่ปุ่น
  (ต้องมีความรู้ระดับ N3 ขึ้นไป จึงสามารถสอบได้)
 • (ถ้าไม่มีความรู้ ไม่ต้องสอบก็ได้)
  – 2. วิชาสามัญ  แล้วแต่สายที่เรียนมา สายวิทย์ สอบ วิทย์ + คณิต  สายศิลป์ สอบความรู้ทั่วไป + คณิต  (สามารถเลือกได้ว่าต้องการสอบวิชาสามัญโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษ) (คะแนนสอบมีอายุ 2 ปี)
 • แจ้งสนใจการจองทุน  (สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและวิทยาลัยเท่านั้น)

นำใบโอนเงิน,ใบสมัครหรือประวัติส่งมาพร้อมกันที่
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16
ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบ EJU”)
โทร. 02-357-1241-5  Fax. 02-357-1246

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments