การสอบ EJU ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

0
473

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการ

จัดสอบ EJU ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ พหลโยธิน อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน  ซึ่งการจัดสอบ EJU มีวัตถุประสงค์จัดสอบขึ้นเพื่อวัดระดับความสามารถของนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น  โดยมีผู้สมัครสอบในครั้งนี้ประมาณ 95 คน

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here