Tuesday, April 23, 2024
<
HomeEducationsกำหนดการเปิดรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

การสมัคร EJU. ทางไปรษณีย์  (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567)

(สอบวันอาทิตย์ที่  16 มิถุนายน 2567)

วิธีการสมัครสอบ EJU ทางไปรษณีย์ปฏิบัติดังนี้

 1. กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์ค่าสมัคร 489 บาท(ค่าสมัคร 469 บาท และค่าส่งใบสมัคร  20  บาท)       
  • โอนเงิน  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย พหลโยธิน  เลขที่บัญชี  014-268642-9
  • ชื่อบัญชี  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 2. download ใบสมัครการสอบ EJU ด้านล่าง กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมส่งรูปถ่าย 3 ใบ และ  ใบโอนเงินค่าสมัคร (กรอกใบสมัครตัวจริง 1 ใบเท่านั้น) 
 3. หรือกรณีเขียนประวัติ : เขียนชื่อและที่อยู่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด สถาบันที่ศึกษาหรือจบให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์บ้าน / มือถือ/ e-mail (ถ้า download ใบสมัครและกรอกแล้วไม่ต้องเขียนประวัติ)
 4. แจ้งวิชาที่สอบ
  • ภาษาญี่ปุ่น
   • (ถ้าต้องการสอบต้องมีความรู้ N 3   ถึงจะฟังอ่านข้อสอบเข้าใจ) 
   • (ถ้าไม่มีความรู้ ไม่ต้องสอบก็ได้)
  • วิชาสามัญ  แล้วแต่สายที่เรียนมา สายวิทย์ สอบ วิทย์ + คณิต  สายศิลป์ สอบความรู้ทั่วไป + คณิต  (ภาษาที่ใช้ในการสอบวิชาสามัญเลือกได้ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ)
   • (คะแนนจะอยู่ได้ 2 ปี)

นำใบโอนเงิน,ใบสมัครหรือประวัติส่งมาพร้อมกันที่ (ขอให้ส่งเอกสารโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)

รับสมัคร EJU

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 

ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400  

โทร. 02-357-1241-5  Fax. 02-357-1246

หมายเหตุ :

– ไม่รับเอกสารทางอีเมลและ Fax. 

– ขอให้เอกสารการสมัครมาถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 67

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments