เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2560 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ได้ส่งผู้แทนสมาคมโดยมี ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ กรรมการบริหารและนายทะเบียน ร่วมงาน Japan Education Fair 2018 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและเครือข่ายผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยครั้งนี้ได้มีโอกาสไปร่วมแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลกหลากหลายที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ เป็นต้น ได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์สถานศึกษาต่างๆ และได้รับความสนใจจากนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้จึงได้เปิดตัว Facebook Page: Japan Alumni เพื่อแนะแนวการศึกษาโดยศิษย์เก่าญี่ปุ่นต่อไป ( http://www.facebook.com/JapanAlumni )

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here