การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14

0
1212

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม กรรมการบริหาร ด้านบริการวิชาการ เป็นตัวแทนสมาคมฯ ไปร่วมงาน

“การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14”  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562   งานนี้จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่นโดยเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยกันผลักดันสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแก่เด็กและเยาวชนไทยด้านพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียน นักศึกษาไทยมีความสามารถและสรรหานักเรียน นักศึกษา ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาภาษาญี่ปุ่น นำไปสู่การสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร มอบหมายท่านสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 

ผลการแข่งขัน ผู้ที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายณฐชนน บุญศฤงคารนนท์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายซึบาสะ นากายามา จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับถ้วยมูลนิธิร่มฉัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นายรัฐนันท์ โรหิตานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ด.ช.มาซากิ นาริตะ จากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ในวันเดียวกัน ทีมงาน ส.น.ญ. ได้ไปร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษาภาษาญี่ปุ่น และมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียน ได้ร่วมสนุกด้วย

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here