ประกาศยกเลิกการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์สอบเชียงใหม่ Announcement on the cancellation of Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) July 2020 in Bangkok and Chiang Mai

0
10286

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here