Tuesday, May 28, 2024
<
HomeEducations40 ปีของการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

40 ปีของการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก Japan Foundation มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test, JLPT) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เนื่องจากภารกิจนี้มีความสำคัญมาก ต้องจัดสอบตามมาตรฐานและอย่างโปร่งใส  และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่น อาทิ เพื่อประเมินระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการทำงานในองค์กรของญี่ปุ่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ   

ตลอดระยะเวลา 40 ปี ของการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  สมาคมฯ และพนักงานของสมาคมฯ ได้เรียนรู้และผ่านประสบการณ์ต่างๆ อาทิ ความยากลำบากของการหาสถานที่จัดสอบเพื่อรองรับผู้สมัครสอบจำนวนมากภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ  การปรับตัวกับรูปแบบการจัดสอบที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด  รวมทั้งการรับมือวิกฤตจากผลกระทบต่างๆ เช่น น้ำท่วมครั้งใหญ่ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฯลฯ  สมาคมฯ และพนักงานของสมาคมฯ พัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้สมัครสอบ และร่วมมือกับ Japan Foundation ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การจัดสอบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

“โรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว” เนื่องจากสมาคมฯ ผ่านประสบการณ์การจัดสอบตั้งแต่มีผู้สมัครสอบเพียงไม่กี่พันคน ต่อมาจำนวนผู้สมัครสอบได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสูงถึงประมาณ 15,000 คน แม้ว่าลดลงบ้างในช่วง 2-3 ปีของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ตาม และในการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นปีที่ 40 ของสมาคมฯ นี้ เป็นการจัดสอบครั้งที่ 2 ของปี 2023 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ซึ่งมีทีมงานจัดการสอบที่เข้มแข็งเปี่ยมด้วยประสบการณ์ สถานที่สะดวกในการเดินทางโดยมีรถไฟฟ้าผ่านทั้งด้านหน้าและด้านหลังของมหาวิทยาลัย และมีความพร้อมทางกายภาพสามารถรองรับการจัดสอบขนาดใหญ่ได้)  นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสนามสอบที่มีผู้สมัครสอบจำนวนสูงถึง 15,315 คน เป็นสถิติใหม่ของสนามสอบกรุงเทพมหานคร  จนทำให้ทีมอำนวยการจัดสอบของ Japan Foundation จากโตเกียวสนใจขอเยี่ยมชมและสังเกตการณ์จัดสอบครั้งนี้ด้วยตาตนเอง โดยหัวหน้าทีมฯ จากโตเกียวได้กล่าวชื่นชมว่า ”เตรียมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดสอบฯ ได้อย่างราบรื่นและน่าเชื่อถือมาก”  และสมาคมฯ เชื่อมั่นว่าจำนวนผู้สมัครสอบจะเพิ่มขึ้นอีกในการสอบครั้งต่อไป

สมาคมฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนภาษาญี่ปุ่นของคนไทยมาอย่างยาวนานถึง 40 ปี และจะทำหน้าที่นี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บทความโดย รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments