ขอแสดงความยินดีในงานพิธีมงคลสมรส

พีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุดคนที่ 11 และ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมงคลสมรสระหว่าง ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช กับ ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล ณ โรงแรมเดอะแลนด์มาร์คเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560
ทั้ง ผศ.ดร.ชุติสันต์ (PhD, Keio University) และ ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ (PhD, University of Tokyo) เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + 8 =