ขอแสดงความยินดีในงานพิธีมงคลสมรส ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ และ ดร. Jing Tang

0
544
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 พลเอก วสันต์ รัญเสวะหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และตุลาการศาลทหารสูงสุด พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสระหว่าง ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ (D.Eng. Tokyo Institute of Technology) สมาชิก สนญ. และนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และ ดร.Jing Tang (D.Eng. Tokyo Institute of Technology) นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีด้วย
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here