แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2564 – 2566

0
751

เรียน สมาชิก ส.น.ญ. ทุกท่าน

ด้วยขณะนี้เกิดภาวะการระบาดของ Covid -19 ระลอกใหม่ซึ่งมีการกระจายตัวอย่างรวดเร็ว ดังที่ทราบกันทั่วไป

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง​ (เฉพาะครั้งนี้) เล็งเห็นถึงความปลอดภัยดังกล่าวจึงมีมติ ขอเลื่อนการประชุมฯออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ จะดีขึ้น โดยจะนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร ส.น.ญ. ในการประชุมวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 64 เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมใหญ่ต่อไป 

ผลการประชุมที่ชัดเจน จะรีบแจ้งให้ทราบทันที

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง กรรมการบริหาร ส.น.ญ. ปี 2564-2566

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here