ผลการคัดเลือกนักเรียนทุน MEXT-ASJA(FY2019): ประเภททุนศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย

0
2085

ผลการคัดเลือกนักเรียนทุน Japanese Government Scholarship  (MEXT-ASJA) with ASCOJA Recommendation (FY2019) ผ่านสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น : ประเภททุนศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย

  1. น.ส. สวรส อ้นไชยะ

  2. นายอินทัช เหล่าวีระกุล

 

Bottom as