ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมคนใหม่

0
317

นายอภิชย์   รักไพฑูรย์

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิชย์   รักไพฑูรย์ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 10 ท่าน ประจำปี 2565-2567  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565

โดยมีกรรมการบริหารสมาคมฯ 10 ท่าน ดังนี้

1)  รศ.เสริมสุข เธียรสุนทร             

 2) ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล

3)  รศ.ดร.มังกร   โรจน์ประภากร

4)  นางสาวปุณย์สิรี   ชยุติ

5)  ดร.สุชัย พงษ์พากเพียร

6) นายศุข โพธิกุล

7) นายกิตติ   ยิ้มละมัย

8) นายวิรัช บรรจงรักษ์

9)  ดร.ฉัตรชัย   ยาจันทร์ทา

10)  นายวิทยา   บำรุงชัย

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here