แนะนำสมาชิกใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2562

0
705

น.ส.วรมน จันทปุณณานนท์
(ทุน JASSO)
chiba University
(Collage of Liberal Arts And Sciences)
นายชัยภัทร คำวัง
(ทุน JASSO)
Faculty of Humanities and Social Sciences
(Japanese Education)
นายอำพัน เหล่าสุนทรา
(ทุน Monbusho)
Tokyo Institute of Technology
(วิศวกรรมศาสตร์/นิวเคลียร์)
ดร.ภาธินันท์ ไทยทัตกุล
(ทุนส่วนตัว)
Tokyo Institute of Technology
(Civil Engineering/Transportation)
ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม
(ทุน UNESCO และ Monbusho)
Tokyo Tokyo University of Agriculture and Technology
(Polymer)
น.ส.อนุรัชนี รัตนวิระกุล
(ทุนส่วนตัว)
Asia University
(Japanese Course for Foreign Student)
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here