31.8 C
Bangkok
Wednesday, October 16, 2019
Home Tags Ojsat

Tag: ojsat

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561

ประกาศ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์       (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies)     เข้าศึกษาในปี 2561 จำนวน 2 ทุน  ส.น.ญ....

คณะผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Osaka Minami เข้าพบนายกฯ

         วันที่ 3 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ตัวแทนโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น Osaka Minami นำโดย Mr. Nobuo HASHINO ผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น Osaka Minami และ Mr. Nguyen Duy Anh, กรรมการบริหาร Japanese Language Association for Non Kanji Using Learner (JLAN)  เดินทางเข้าพบนายกสมาคมฯ เพื่อแนะนำโรงเรียน โดยมี น.ส. นิลมณี สงนอก...

การแข่งขันประกวดละครสั้นภาษาญี่ปุ่น

อาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมฯ ได้ไปร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดละครสั้นภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมปลาย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ให้การสนับสนุนรางวัลในการจัดกิจกรรม  จัดโดยสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น   ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561

สัมมนาอาจารย์ สนญ. ประจำปี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานสัมมนาอาจารย์ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ขึ้นที่ห้องจามจุรี 1  โรงแรม Pathumwan Princess เริ่มจาก อาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน ในงานสัมมนาฯ อาจารย์ศนิ มั่นใจตน อาจารย์ประจำของโรงเรียน นำเสนอประสบการณ์การเรียนในประเทศญี่ปุ่นและอาจารย์ Megumi...

เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน คณะกรรมการสมาคมฯ นำโดยอาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้ไปเยี่ยมชมสถาบันฯ นอกจากคณะกรรมการสมาคมฯ แล้ว ยังมีคณะนักเรียนเก่าญี่ปุ่น Shochikubai และคณะผู้บริหารจากสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทยมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย ประมวลภาพกิจกรรม
Sidebar ads