Saturday, July 20, 2024
<
HomeNewsขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาด้านโลจิสติกส์ - ภาค 2 โดยสถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น สำนักงานประจำภูมิภาคอาเซียน-อินเดีย “มุ่งเป้าสู่การสร้างโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพของประเทศไทย”

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาด้านโลจิสติกส์ – ภาค 2 โดยสถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น สำนักงานประจำภูมิภาคอาเซียน-อินเดีย “มุ่งเป้าสู่การสร้างโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพของประเทศไทย”

ทางวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น สำนักงานประจำภูมิภาคอาเซียน-อินเดีย (JTTRI-AIRO) ใคร่ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาด้านโลจิสติกส์ – ภาค 2 โดยสถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น สำนักงานประจำภูมิภาคอาเซียน-อินเดีย

“มุ่งเป้าสู่การสร้างโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพของประเทศไทย”

วันที่      : วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566

สถานที่   : ณ โรงเเรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (เขตเพลินจิต จังหวัดกรุงเทพฯ)

และการเข้าร่วมผ่านโปรแกรมจัดสัมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

งานเลี้ยงรับรอง : 11:45 – 12:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

งานสัมมนา      : 13:00 – 16:00 (ตามเวลาประเทศไทย)

※หมายเหตุ: สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน และงานสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หัวข้อการอภิปราย:

สถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น สำนักงานประจำภูมิภาคอาเซียน-อินเดียได้ทำการค้นคว้าภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากทางภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา

จากทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งในประเทศไทยจากทั้งสามหัวข้อที่ถูกยกขึ้นมาในงานสัมมนาที่ระลึกที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ปี 2022 ได้แก่

1.) “การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งภาคพื้นดิน และความเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งในรูปแบบต่างๆ” 2.) “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” และ 3.) “การปรับปรุงและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการขนส่ง” ในการสัมมนาครั้งนี้ สถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น สำนักงานประจำภูมิภาคอาเซียน-อินเดีย ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งจากทางภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม

และภาคการศึกษา เพื่ออภิปรายถึงวิธีการที่ประเทศไทยใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่ง ร่วมถกประเด็นสำคัญ และการอภิปรายกลุ่มเพื่อมองหากลยุทธในการเสริมความแข็งแกร่งระหว่างเครือข่ายการคมนาคมของ

ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศญี่ปุ่น

มีล่ามแปลระหว่างการสัมมนาแบบเรียลไทม์:

ทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

ผู้กล่าวเปิดงาน:

คุณมาซาฟุมิ ชุคุริ

ประธานสถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JTTRI)

คำกล่าวทักทายจากแขกกิตติมศักดิ์:

ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมแห่งประเทศไทย (อยู่ระหว่างประสานงาน)

คุณยูอิจิ โอบะ

รองหัวหน้าคณะผู้แทนการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ผู้บรรยาย:

คุณซาวาดะ และ คุณซากาอิ สถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น สำนักงานประจาภูมิภาคอาเซียน-อินเดีย (JTTRI-AIRO)

การบรรยายพิเศษ:

ผศ.ดร.ศิรดล ศิริธร และ ดร.สมศิริ เซียววัฒนกุล

กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง (CLARE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.โมริ ทาคายูกิ

ศาสตราจารย์กิตติคุณประจำมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การตลาดและการกระจายสินค้า

ช่วงอภิปรายและช่วงถาม-ตอบ:

<ผู้ดำเนินรายการ (ช่วงอภิปราย)>

ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

<ผู้อภิปราย>

ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมแห่งประเทศไทย (อยู่ระหว่างประสานงาน)

คุณภาณุมาศ ศรีสุข

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ Logistics & Supply Chain สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.ริวอิจิ ชิบาซากิ

รองศาสตราจารย์ ณ ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมแบบยืดหยุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว

คุณวาเกะ โซอิจิโร่

ผู้บริหารระดับสูง Japan Freight Railway Company (JR Freight)

คุณโทโคนามิ คิโยชิ

ประธานฝ่ายการขนส่ง หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

             

ผู้กล่าวปิดงาน:

คุณโอคุดะ เท็ตสึยะ

ประธานสถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น สำนักงานประจำภูมิภาคอาเซียน-อินเดีย (JTTRI-AIRO)

ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/TTWtVbgnzGrvH7RU9

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments