ดร.สำราญ ชูดวงเงิน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette

0
397

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สำราญ ชูดวงเงิน ประธานกรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยพิธีถูกจัดขึ้น ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ก่อนเข้าสู่พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้ง แนะนำผลงานต่างๆ ที่ผ่านมาของ ดร.สำราญ ชูดวงเงิน อาทิ การดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 รวมไปถึง การดำรงตำแหน่งประธาน ASJA International ในปี พ.ศ.2557

ดร.สำราญ ชูดวงเงิน กล่าวขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น มูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น ชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อนๆ รวมทั้ง สมาชิกในครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีในงาน

หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงถ่ายภาพที่ระลึกกับแขกผู้มีเกียรติกว่า 60 คนที่มาร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวแสดงความยินดี รวมทั้ง เชิญให้แขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มอวยพรให้กับ ดร.สำราญ ชูดวงเงิน ก่อนเข้าสู่งานเลี้ยงสังสรรค์อย่างเป็นกันเอง

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here