สัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโตชิบานานาชาติ

0
547

เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานสัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโตชิบานานาชาติ ในหัวข้อ “ เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน”
จัดขึ้นที่ห้องจามจุรีบอลรูม A,B ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
โดยอาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน และรศ.ปราณี จงสุจริตธรรม กรรมการบริหาร
ด้านบริการวิชาการของสมาคมฯ กล่าวรายงาน
ในงานสัมมนาฯ ได้เชิญวิทยากร Mr.Yuuki MATSUI หัวหน้าฝ่ายภาษาญี่ปุ่น จากเจแปน ฟาวน์เดชั่น , Mr.Masayuki ICHINOSE Associate Professor, Department of Architecture and Building Engineering, Graduate School of Urban Environmental Sciences , Tokyo Metropolitan University ,
Ms.Shizuku YANAGISAWA อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
ผศ.น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
Mr.Masaya NAKAI อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ทุกท่านนำเสนอความรู้การสอนภาษาญี่ปุ่นด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน และมีอาจารย์
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เข้าร่วมสัมมนาฯ ประมาณ 100 ท่าน

Clickเพื่อดูภาพบรรยากาศภายในงาน

 

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here