ขอแสดงความยินดีกับ คุณบัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์

0
485

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณบัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ กรรมการบริหารสมาคมฯ ด้านสื่อสารองค์กร และสาราณียกร ที่ได้รับรางวัล “สุรินทราชา”  ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2562

รางวัล “สุรินทราชา” เป็นรางวัลเกียรติคุณที่สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่

พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) หรือ “แม่วัน” ผู้แปลนวนิยายเรื่องความพยาบาท (Vendetta) เป็นรางวัลที่มอบแด่นักแปลและล่าม ผู้มีผลงานดีเด่นเผยแพร่เป็นเวลานาน และสร้างคุณูปการแก่วงวรรณกรรม สังคม และประเทศชาติ  

โดยมีนักแปลและล่ามที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน  และจะมีพิธีมอบรางวัลในงานวันนักแปลและล่าม

ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here