ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ สมาชิกสมาคม

0
312

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ สมาชิกสมาคม
ป.โท Utsunomiya University
ป. เอก Tokyo University of Agriculture and Technology

ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ 2561
จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here