ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018

0
1656

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018

จากที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand –OJSAT) ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา-ไทย (Toshiba Thai Foundation – TTFD) ได้รับมอบหมายจาก Toshiba International Foundation (TIFO) และ Asia Japan Alumni (ASJA) International ให้คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเดินทางระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2562 นั้น ผลการคัดเลือกจากเอกสารในการสมัครและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครในหัวข้อ “หากได้รับคัดเลือกไปร่วมโครงการจะนำสิ่งที่ดีมาถ่ายทอดในโรงเรียนอย่างไร” มีผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบแรก)

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียน จังหวัด
1 น.ส.อาทิตยา ตันพงค์พันธ์ ม.5 โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
Ms.Arthittaya Tanpongpan
2 น.ส.นันท์นลิน ฉัตรอุทัย ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
Ms.Nannalin Chat-uthai
3 น.ส.พิมพ์มาตา ปริสุทธิจิต ม.4 โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ
Ms.Pimmata Parisuthijit
4 นายภวัต พิเชษฐสินธุ์ ม.4 โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพฯ
Mr.Parat Pichetsin
5 น.ส.รดา นิ่มกิตติกุล ม.5 โรงเรียนบ้านเรียน บ้านเรา ณ เชียงใหม่ เชียงใหม่
Ms.Rada Nimkittikul (Homeschool)
6 น.ส.ฐานิญา เมธาสมิทธ์กุล ม.5 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สงขลา
Ms.Thaniya Methasmitkul
7 น.ส.เพชรลดา รัตนสมบัติ ม.5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
Ms.Petlada Rattanasombat
8 น.ส.นันท์นภัส มีผดุง ม.4 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ
Ms.Nanaphas Meepadung
9 นายเตชิษฐ์ พฤกษ์สินงาม ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
Mr.Techid Purksinngam
10 น.ส.ศุภิสรา พรมพิลา ม.5 โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
Ms.Supisara Prompila
11 น.ส.ภัทรกานต์ สุขโสภา ม.5 โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง
Ms.Pattarakarn Suksopa
12 น.ส.ปวริศา ศิริธนาพิพัฒน์ ม.5 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ
Ms.Pawarisa Sirithanapipat
13 นายกานต์ ประทีปสว่างวงศ์ ม.4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
Mr.Kan Pratheepsawangwong
14 น.ส.ณัฐพร โพธิวงษ์ ม.5 โรงเรียนแก่งคอย สระบุรี
Ms.Natthapon Phothiwong
15 น.ส.ชิดตะวัน มะรอแซะ ม.4 โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส
Ms.Chidtawan Maroseh
16 น.ส.นันทัชพร สร้อยขจิตกุล ม.4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
Ms.Nuntouchaporn Soikhajitgul

……………………………..
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 357 1241-5 ตามเวลาดังนี้
1. สอบข้อเขียนเรียงความ (ภาษาอังกฤษ) เริ่มสอบเวลา 09.00 – 10.00 น.
2. สอบสัมภาษณ์ (ภาษาไทยและอังกฤษ) เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 10.30 น. (ตามลำดับที่จะประกาศในวันสอบ)

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซด์สมาคมฯ www.ojsat.or.th วันที่ 27 ตุลาคม 2561
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here