รับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

วัตถุประสงค์

1. จัดสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น (เป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น) เพื่อวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น และความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ โดยผลการสอบนี้จะใช้ยื่นเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณารับเข้าศึกษา

2. สมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

3. สำหรับในประเทศไทย สามารถนำผลสอบ EJU ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student)

และนักศึกษาวิจัย (Research student ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด


 

 หลักฐาน รูปถ่าย 1”  3  ใบ 

ค่าสมัครสอบ

–  สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบ 419 บาท (รวมค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ 69 บาท)

–  สมัครทางไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 439 บาท (รวมค่าส่งใบสมัคร 20 บาท ค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ 69 บาท)

การสมัคร EJU. ทางไปรษณีย์  (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 61)

(สอบวันอาทิตย์ที่  17 มิถุนายน 2561)

วิธีการสมัครสอบ EJU ทางไปรษณีย์ปฏิบัติดังนี้

1. กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์ค่าสมัคร 439 บาท (ค่าสมัคร 419 บาท และค่าส่งใบสมัคร 20  บาท)

โอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย พหลโยธิน    เลขที่บัญชี  014-268642-9

ชื่อบัญชี สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

3.

Download ใบสมัครการสอบEJU. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมส่งรูปถ่าย 3 ใบ และ ใบโอนเงินค่าสมัคร

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

ดาวน์โหลด วิธีการกรอก และ รายละเอียดระบบจองทุน

ดาวน์โหลดเงื่อนไขทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

4. หรือเขียนชื่อและที่อยู่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด สถาบันที่ศึกษาหรือจบให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์บ้าน / มือถือ/ e-mail  (ถ้า download ใบสมัครและกรอกแล้วไม่ต้องเขียนประวัติ)

5. แจ้งวิชาที่สอบ

1. ภาษาญี่ปุ่น

(ถ้าต้องการสอบต้องมีความรู้ N 3   ถึงจะฟังอ่านข้อสอบเข้าใจ)

(ถ้าไม่มีความรู้ ไม่ต้องสอบก็ได้)

2. วิชาสามัญ  แล้วแต่สายที่เรียนมา สายวิทย์ สอบ วิทย์ + คณิต  สายศิลป์ สอบความรู้ทั่วไป + คณิต (ภาษาที่ใช้ในการสอบวิชาสามัญเลือกได้ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ)

(คะแนนจะอยู่ได้ 2 ปี)

6. แจ้งสนใจการจองทุน  (สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและวิทยาลัยเท่านั้น)

นำใบโอนเงินและประวัติส่งมาพร้อมกันที่

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16

ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

(วงเล็บมุมซอง สมัครสอบ EJU”)

โทร. 02-357-1241-5 Fax. 02-357-1246


เงื่อนไขทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

เงื่อนไขคุณสมบัติทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัย (ปริญญาโท/เอก)

เพื่อใช้กับ EJU.

 

ทุนระดับปริญญาตรี

สำหรับนักเรียนที่เกรดไม่ถึง 3.8 ในระดับ ม.ปลาย นอกจากจะใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) แล้ว      ปีนี้สามารถใช้ผลสอบ EJU ยื่นเพื่อชดเชยเกรดได้ด้วย โดยมี 2 option ด้วยกัน โดย

Option 1 — Basic Academic Ability in Science, Mathematics and Liberal Arts

More than 3.30 for 240 by the total score of

“Mathematics Course 1” and “Japan and the World” or

“Mathematics Course 2” and “Science”

 

Option 2 — Japanese Language Skills

More than 3.30 for 200 by the EJU “Japanese as a Foreign Language” Test

(Excluding ‘Writing’ Score)

More than 3.50 for 160 by the EJU “Japanese as a Foreign Language” Test

(Excluding ‘Writing’ Score)

 

ทุนระดับนักศึกษาวิจัย (ปริญญาโท/เอก)

สำหรับนักศึกษาที่เกรดไม่ถึง 3.25 ในระดับปริญญาตรี หรือไม่ถึง 3.5 ในระดับปริญญาโท (กรณีต้องการต่อ     ป.เอก) นอกจากจะใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) แล้ว ปีนี้สามารถใช้ผลสอบ EJU ยื่นเพื่อชดเชยเกรดได้ด้วย โดยมี 2 option ด้วยกัน โดย

Option 1 — Basic Academic Ability in Science, Mathematics and Liberal Arts

More than 2.80 for 240 by the total score of

“Mathematics Course 1” and “Japan and the World” or

“Mathematics Course 2” and “Science”

 

Option 2 — Japanese Language Skills

More than 2.80 for 240 by the EJU “Japanese as a Foreign Language”

Test (Excluding ‘Writing’ Score)

More than 3.00 for 200 by the EJU “Japanese as a Foreign Language”

Test (Excluding ‘Writing’ Score)

More than 3.15 for 160 by the EJU “Japanese as a Foreign Language”

Test (Excluding ‘Writing’ Score)

ผลสอบ EJU ที่ใช้ทุกระดับต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here