ผู้บริหาร THE JAPAN THAILAND ASSOCIATION เยี่ยมชมโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

0
258

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม กรรมการบริหารฝ่ายบริการวิชาการ เป็นตัวแทนสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mr.Kozo HASEKAWA เลขาธิการ THE JAPAN THAILAND ASSOCIATION เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ  สาขาพหลโยธิน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here