สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

0
203
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ จัด
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (ส.น.ญ.น.) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นที่ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
เริ่มจาก ผศ. วลัยพร กาญจนการุณ ประธานสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ
ก่อนการประชุมมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “โลกการบิน…แบบเข้าใจง่าย” โดยนาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองการจัดสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ และรองประธานฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.น.ญ.น.
ในงานนี้ รศ. ดร. วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง กรรมการบริหารด้านกิจกรรมพิเศษ รศ. เสริมสุข เธียรสุนทร กรรมการบริหารด้านศิลปวัฒนธรรม  และ ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล รองเลขาธิการ จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ไปร่วมงานด้วย

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here