ประกาศ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563

0
417

การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องด้วยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทางสมาคมฯมีมาตรการ ดังนี้

  1. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธินและสาขาจามจุรี) จะปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
  2. เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกโรงเรียนและเจ้าหน้าที่แผนกสมาคมฯเปิดให้บริการตามปกติ ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์ทุกสาขา รวมถึงบริการทางโทรศัพท์และสื่อออนไลน์ Facebook , Line Official ,Twitter
  3. โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนมาเป็นการสอน Online เพื่อความปลอดภัยต่อผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้วิธีการเข้าระบบเรียน Online ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทุกท่านทราบอีกครั้ง
  4. โรงเรียนเปิดให้บริการขายใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นและรับสมัครตามปกติ
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here