ศิษย์เก่าญี่ปุ่นดีเด่น ประจำปี 2559

0
873

ศิษย์เก่าญี่ปุ่นดีเด่นของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559

1. คุณปนัดดา เจณณวาสิน
ประเภทด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

2. ศ.ดร.สายสมร ลำยอง
ประเภทด้านวิชาการและนวัตกรรม

3. รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
ประเภทด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

4. คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
ประเภทด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

5. คุณธัญญา ผลอนันต์
ประเภทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประเภทด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here