แนะนำสมาชิกใหม่ประเดือนมกราคม2560

0
841

ดร.กมลพร กัญชนะ
ทุน Monbusho
Kyoto University
(Energy Policy)
ดร.พรหมจวรรณ อุดมมะนะ
ทุนส่วนตัวและ Yoneyama Scholarship from Rotary Club
Waseda University
(Education)
น.ส.นุชจรี ศรีเสวก
ทุน Monbusho
University of Tsukuba
(Science Education)
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ทุน Monbusho
Nagaoka University of Technology
(Doctor of Engineering (Mechanical))
ดร.ดนัย เผ่าหฤหรรษ์
ทุน Monbusho
Shibaura Institute of Technology
(Division of Functional Control Systems)
นายประกอบสุข ผ่องสุวรรณ
ทุนส่วนตัว
The Kansai International Students Institute
(Japanese)
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here