ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018

0
1222

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018

จากที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand –OJSAT) ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา-ไทย (Toshiba Thai Foundation – TTFD) ได้รับมอบหมายจาก Toshiba International Foundation (TIFO) และ Asia Japan Alumni (ASJA) International ให้คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเดินทางระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2562 นั้นในการสอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ) และสอบสัมภาษณ์ (ภาษาไทยและอังกฤษ) ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มีผลการคัดเลือกดังนี้

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ

1. นายภวัต พิเชฐสินธุ์ โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพฯ
2. น.ส.ชิดตะวัน มะรอแซะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส

 

ผู้ที่ได้รับพิจารณาเป็นผู้ร่วมโครงการสำรอง

1. น.ส.นันท์นภัส มีผดุง โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ
2. น.ส.เพชรลดา รัตนสมบัติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

 

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here