ประกาศผลการคัดเลือกทุน NANZAN

0
2013

ประกาศผลการคัดเลือก

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan
เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561

ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies)  เข้าศึกษาในปี 2561 จำนวน 2 ทุน  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ

  1. น.ส.ธิติมา      บุญช่วย
  2. น.ส.ณกมล สมทัศน์

 

 

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here