ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น

0
732

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อดีตกรรมการและผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The order the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon หรือ 旭日中綬章 ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิการยน 2564


Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here