ประกาศขอคืนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 รอบที่2 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร Announcement of Refund of Test Fee of July 2020 JLPT (Bangkok Test Center)

0
7792

ประกาศเพิ่มเติม !!

การขอคืนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

ตามที่คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ได้แจ้งยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์สอบเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น ผู้สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมผู้ที่ซื้อใบสมัครแต่ไม่ได้สมัครสอบ) ที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงขอรับเงินค่าสมัครสอบคืน (คืนเต็มจำนวน) โปรดแจ้งความจำนงผ่านสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ตามวิธีการที่ระบุด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบเชียงใหม่ โปรดติดต่อสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ

กรุณาเลือกวิธีการขอคืนเงินทางเดียวเท่านั้น

วิธีที่ 1

กรอกรายละเอียดผ่านลิงก์ด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุด้านล่างให้ครบถ้วน

https://forms.gle/A2Nie52cKBmM9uCf9

หรือ

วิธีที่ 2

แจ้งความจำนงผ่านทางอีเมล [email protected] โดยระบุรายละเอียดด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบ

ให้ครบถ้วน

1. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

2. หมายเลขโทรศัพท์

3. e-mail address

4. ระดับที่สอบ

5. เลขประจำตัวผู้สอบ 15 หลัก

6. ชื่อธนาคาร

7. ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี (ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้สอบเท่านั้น)

เอกสารประกอบ

1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

(หมายเลขสมัครสอบขึ้นต้นด้วย 20A2040101-XXXXX)

2. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้สมัครสอบ (ชื่อบัญชีธนาคารและชื่อผู้สมัครสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกัน) หรือ แคปหน้าจอของธนาคารที่มีเลขบัญชีครบถ้วน ชื่อธนาคาร และชื่อบัญชี

เมื่อผู้จัดสอบตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบของท่านว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านแจ้งไว้ ภายใน 30-45 วันทำการ (หมายถึง วันจันทร์ – ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเริ่มนับจากวันที่ผู้จัดสอบได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน

อนึ่ง ผู้สมัครสอบไม่สามารถโอนสิทธิ์การสมัครสอบครั้งนี้ไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here