ขอแสดงความยินดี

0
467

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์  นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น, อดีตนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น, อดีตอุปนายก ABK&AOTS และอดีตกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ได้รับรางวัล

 “สุรินทราชา 2563” สาขานักแปลของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ในงานวันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 14  ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 รางวัลสุรินทราชา คือรางวัลเกียรติคุณที่สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย มอบแด่นักแปลและล่ามดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นเผยแพร่เป็นเวลานาน และสร้างคุณูปการแก่วงวรรณกรรม สังคม และประเทศชาติ

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here