ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2561

0
3415
mext
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2561
1. ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ในวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เพื่อไปศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html
2. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)

สำหรับครูผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี และมีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู เพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ http://www.bic.moe.go.th/ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวลีพร โทร. 02-628-5646-7, 02-281-6370 ต่อ 113

 

**********สามารถดูรายละเอียดได้ตามด้านล่างนี้****************

Download รายละเอียด

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here