ประกาศผลการคัดเลือก ประจำปี 2563

0
480

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563

สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) เข้าศึกษาในปี 2564 จำนวน 2 ทุน

ชื่อผู้ได้รับทุน
ลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุลโรงเรียนจังหวัด
1Ms.NaphatPrathumthaiYothinburana Schoolกรุงเทพฯ
น.ส.นภัทรประทุมทัย
2Ms.UnshisaSuwannawootKaengkhoi Schoolสระบุรี
น.ส.อัญชิสาสุวรรณวุฒิ

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563

*ผลการตัดสินของกรรมการคัดเลือกที่แต่งตั้งโดย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด*

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here