แนะนำสมาชิกใหม่ประเดือน กรกฎาคม2561

0
396

นายปรีชา มูลบรรจง
(ทุน Monbusho)
Nippon Engineering College
(Electronics)
นายพลรัตน์ เขียวคำปัน
(ทุน ส่วนตัว)
Tokyo University
(วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์))
น.ส.วีณา เลิศบรรจงงาม
(ทุน Ritsumeikan Asia Pacific University)
น.ส.เจนจิรา วิชชานนท์
(ทุนส่วนตัว)
Reitaku University
(English Education)
น.ส.ดวงธมล เศรษฐเสถียร
(ทุน G30 (One of Monbusho’s))
University of Tsukuba
(Biology)
น.ส.ลัญระวี ปฏิพิมพาคม
(ทุนมหาวิทยาลัยเกียวโตกาคุเอน)
Kyoto Gakuen University
(Faculty of Human and Cultural Studies)
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here