แนะนำสมาชิกใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

0
306

น.ส.ณัฐธยาน์ ชาญกิจศิลป์
(ทุน JASSO)
Ritsumeikan Asia Pacific University
(Business Management)
น.ส.ภัทราพร เก่งปานสิงห์
ทุน ส่วนตัว
International Youth Fellowship Japan
(The overseas volunteer program)
น.ส.จันจิรา ศรัทธาทิพย์
ทุน มหาวิทยาลัย
Shinshu University
(Exchange Student Program)
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here