การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ

0
383

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สาขาภาคเหนือ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ประจำปี 2562-2564

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here